home // archief
archief
welkom
partners
contact
visie
gastenboek
nieuws
archief
foto's
video's

ArchiefInformatieavond tijdelijke huisvesting Brede School PLUS

Woensdag 10 december organiseert de gemeente een informatieavond over de tijdelijke huisvesting van D’n Opstap, de Paraplu (BSO en peuterspeelzaal). Geïnteresseerden zijn welkom vanaf 19.30 uur bij De Ster in Lage Mierde.


Prins Bernhard Cultuur-fonds UIT-waardebonnenactie 2008

De afgelopen maanden konden Brabantse culturele vrijwilligersorganisaties zich opgeven voor een waardebon, aangeboden door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, de UITpunten, UITinBrabant.nl en het UITmarketingburo. Ruim 140 Brabantse instellingen hebben hun kans gegrepen en zich aangemeld voor deze kans op extra promotie. De waardebon kan namelijk in de loop van 2008 ingewisseld worden voor promotie op UITinBrabant.nl en de UITpunten, of voor een training op het gebied van marketing door het UITmarketingburo. Ook in de Kempen hebben instellingen en verenigingen zich aangemeld. Via www.uitindekempen.nl, de UITpuntwebsite van Bibliotheek De Kempen, hebben zij hun motivatie en keuze doorgegeven. Op basis daarvan zijn door het organiserende UITmarketingburo 15 Kempische instellingen en verenigingen tot winnaar uitgeroepen. In Reusel-De Mierden zijn waardebonnen gewonnen door Mevr. J. Saes-Prins van Gemeenschapshuis de Ster te Lage Mierde i.v.m. ontwikkelingen Brede School en Mevr. R. Hermans van Vrouwenvereniging K.V.O. Reusel. De bonnen zijn hen op 12 april overhandigd door het UITpunt in de bibliotheek van Reusel-De Mierden.Brede School PLUS; stand van zaken.

Diverse mensen hebben ons benaderd met de vraag, “Hoe staat het eigenlijk met de brede school PLUS? We lezen artikelen over meningen van mensen, maar niks over de stand van zaken”. Dus bij deze de stand van zaken tot nu toe.

Even een paar stappen terug over de start van het project Brede School PLUS.

Een paar jaar geleden is door een onafhankelijke organisatie in opdracht van de gemeente Reusel-De Mierden geconstateerd dat Gemeenschaphuis De Ster in zeer slechte staat verkeerd en renovatie zeer dringend nodig is. Helaas zijn de financiële middelen hiervoor niet bij de Stichting Gemeenschapshuis De Ster aanwezig.
Ook de basisschool is aan renovatie toe. Op verzoek van de gemeente is besloten om te bekijken of het mogelijk is om met andere instellingen zoals Basisschool D’n Opstap, Kinderopvang De Paraplu, Peuterspeelzaal Klein Duimpje en Amarant tot een gezamenlijke oplossing te komen. Dit zou iets moeten zijn in het belang van de partners maar zeker in het belang van de leefbaarheid van Lage Mierde.
Na diverse besprekingen bleek al snel dat alle partijen het belang inzagen van de vele voordelen van het samen gebruik maken van elkaars kennis en ruimten. Er is toen een projectorganisatie ingesteld om het project Brede School PLUS in Lage Mierde vorm te geven.

Er is vanaf toen, medio 2007, veel gebeurd, maar voor degene die niet bij het project betrokken zijn nog niet veel tastbaars.
Om de ideeën van de verschillende partners te kunnen realiseren binnen de gegeven randvoorwaarden door de gemeente en de financiën is gezocht naar een passende architect.
Deze architect moest in staat zijn om om te gaan met multifunctionaliteit in één gebouw. Aan de hand van zijn visie en beeldvorming over de Brede School PLUS in Lage Mierde is unaniem gekozen voor Guus van Bebber van architectenbureau A en A uit Goes.
Het project wordt professioneel begeleid door Vitri met de personen Marieke Stevering en Irene Gerritzen. Een absolute must om 5 verschillende partners met de neuzen dezelfde kant op te krijgen en te houden. Bureau Vitri heeft een tijdsplanning gemaakt en vele gesprekken gevoerd met de gemeente en de verschillende partners. Daarnaast zijn er door Vitri commissies ingesteld die zich buigen over diverse aspecten van het project, zoals een bouwcommissie, een commissie beheer & exploitatie en een commissie communicatie.
Voorstellen uit de commissies worden voorgelegd aan een Stuurgroep die is samengesteld uit een vertegenwoordiger van alle partners van de Brede School PLUS. Deze Stuurgroep neemt de uiteindelijke beslissingen.

Vitri heeft alle partners uitgebreid bevraagd over hun wensen en eisen en hieruit is een Programma van Eisen (PVE) opgesteld.
Met dit PVE is een beginschema gemaakt waar het aantal benodigde m2 en daaraan gekoppeld het financiële plaatje is berekend. Op dit moment wordt door alle partners de laatste hand gelegd aan het PVE. De architect heeft diverse besprekingen bijgewoond en kan na het definitief vaststellen van het PVE een voorlopig ontwerp gaan maken. Verwacht wordt dat deze medio mei/juni 2008 klaar zal zijn.

Medio april staat er een informatiebijeenkomst over de Brede School PLUS voor de hele gemeenschap van Lage Mierde in Gemeenschapshuis De Ster gepland. Voor u de kans om uw betrokkenheid voor dit grootse project in uw eigen dorp te laten zien.
Binnenkort zal de eerste nieuwsbrief van de Brede School PLUS in uw brievenbus vallen. In deze nieuwsbrief treft u onder andere ook informatie aan over de datum en tijdstip van de informatiebijeenkomst.

Wij hopen dat u net als ons inziet dat dit project een unieke kans is voor de toekomst van de leefbaarheid van Lage Mierde. Wij zien u dan ook graag bij de informatiebijeenkomst en hopen op uw steun!

Tot zover de stand van zaken door:
Jan Berger en Jeanet Saes namens de partners Brede School PLUS
 
<< terug 
Deze website is mede mogelijk gemaakt door

Logo provincie Streekhuis Kempenland